Individualisering

Individualisering | Me, Myself and I

De laatste trend die ik ga bespreken is individualisering. Voor de één is individualisering een ontwikkeling met negatieve gevolgen voor de samenleving, voor de ander een moderne voorwaarde om tot sociale integratie te komen. Hoe dan ook, individualisering is een vaststaand feit in onze samenleving. We kunnen er dan ook niet om heen kijken.

Individualisering is het proces waarbij elk individu zelf het centrum van zijn denken, handelen en integratie, in vrijheid centraal stelt. Het is dé hype van dit moment. Het wordt steeds belangrijker om zelf dingen te kunnen beslissen, om een opwindend leven te leiden, iets in het leven te bereiken en je persoonlijk te ontwikkelen.

Een goed voorbeeld van individualisering is de opkomst van social media. Momenteel doet bijna iedereen aan Facebook en heeft een Twitter account. Zo vroeg mijn vader laatst waarom ik om 3u snachts nog ijs aan het eten was. Dit had ik die nacht namelijk op Facebook gezet en was helemaal vergeten dat mijn vader tegenwoordig ook een fanatiek Facebooker is. Ik moet dus uitkijken met wat ik erop zet! Mijn vader was vroeger trouwens anti-Facebook, maar sinds zijn collega’s, familie en vrienden ook een Facebookaccount hebben aangemaakt, heeft hij toch ook maar besloten dit ook te doen.

Een ander voorbeeld van individualisering is de groei van het aantal huishoudens. Steeds meer mensen gaan op zichzelf wonen en mensen krijgen minder kinderen.  De gezinsgrootte daalt dan ook aanzienlijk. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld drie broers en twee zussen! Een groot gezin dus, evenals mijn vader die ook vier broers en één zus heeft. Ik moet het doen met twee zusjes, dit tegenwoordig heel normaal. De gemiddelde gezinsgrootte is namelijk van 3,6 (1960) naar 2,3 (2011) gedaald.

Als reactie op het individualisme is het communitarisme ontstaan. In tegenstelling tot het individualisme gaat het communitarisme uit van het groepsbewustzijn en zetten zich af tegen het liberalisme.  De gemeenschap is belangrijker dan het individu en de mens wordt benadert als een onderdeel van een geheel. Zonder een gezamenlijke samenleving kan er geen ontwikkeling van het individu plaatsvinden. Gedragsregels bepalen het handelen van een communitarist. Deze vraagt zich af wat het betekent een individu in een groep te zijn, wat de oorzaak is van de individualisering en hoe een gemeenschap weer samen kan komen. Bekende communitaristen zijn Alasdair MacIntyre, Amitai Etzioni en Charles Taylor.

“Do individuals even want to choose their own identities? Is it easier to be given an identity than to find and assert your own?” – Giddens

Individualisering brengt naar mijn mening veel positieve dingen met zich mee. Zo heb ik kunnen kiezen welke opleiding en geloofsovertuiging ik volg, welke kleren ik draag en ga zo maar door. Individualisering heeft ervoor gezorgd dat de wereld een klein beetje beter is geworden en dat we steeds beter op onze eigen benen kunnen staan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s